Зарежда 0 / 100%

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

АНКЕТНА КАРТА за УЧЕНИЦИ, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“
Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронни пощи:

emilia.pliakova@schoolelinpelin.com
директор

info@schoolelinpelin.com
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio