Зарежда 0 / 100%

СТОПАНСКИ ДОКУМЕНТИ

Отчет на бюджета - 2-ро тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджета - 1-то тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджета - 4-то тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджета - 3-то тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджета - 2-ро тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджета - 1-во тримесечие на 2021 година

Бюджет - 2021 година

Отчет на бюджета - 4-то тримесечие на 2020 година

Отчет на бюджета - 3-то тримесечие на 2020 година

Отчет на бюджета - 2-ро тримесечие на 2020 година

Отчет на бюджета - 1-во тримесечие на 2020 година

Бюджет - 2020 година

Отчет на бюджета - 4-то тримесечие на 2019 година

Отчет на бюджета - 3-то тримесечие на 2019 година

Отчет на бюджета - 2-ро тримесечие на 2019 година

Отчет на бюджета - 1-во тримесечие на 2019 година

Бюджет - 2019 година

Отчет на бюджета - 4-то тримесечие на 2018 година

Отчет на бюджета - 3-то тримесечие на 2018 година

Отчет на бюджета - 2-ро тримесечие на 2018 година

Отчет на бюджета - 1-во тримесечие на 2018 година

Бюджет - 2018 година

Отчет на бюджета - 4-то тримесечие на 2017 година

Отчет на бюджета - 3-то тримесечие на 2017 година

Отчет на бюджета - 2-ро тримесечие на 2017 година

Отчет на бюджета - 1-во тримесечие на 2017 година

Бюджет - 2017 година

Отчет на бюджета - 4-то тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджета - 3-то тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджета - 2-ро тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджета - 1-во тримесечие на 2016 година

Бюджет - 2016 година

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio