Зарежда 0 / 100%

innovation

С решение на Министерски съвет №479 от 5 август 1919 година 11 ОУ "Елин Пелин" е обявено за иновативно.

Иновацията е насочена към използване на нови методи на преподаване – обучение с образователни софтуерни системи и платформи - Envision, Learning Apps, Kahoot, с цел да се осигури висока степен на интерактивност в часовете по математика за учениците от начален етап.

Иновацията „Учим математика и успяваме заедно“ е насочено към повишаване ефективността и интереса към учебния процес, чрез използване на иновативни практики и интегриране на информационните технологии в образованието. Ще се прилага в часовете в раздел Б – избираеми учебни часове от училищния учебен план на паралелките. В иновацията са включени 46 ученици от първи клас за учебната 2019/2020г.  

Същата целева група ще продължи във II, III, IV клас до учебната 2022/2023г.

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio