Зарежда 0 / 100%

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28.06.2020 г. от 9:00 часа.

Училище координатор и  домакин на състезанието е ПМГ „Христо Смирненски“, град Перник.

В състезанието имат право да участват всички ученици от ІV клас, които се обучават в дневна, в комбинирана, дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2019/2020 година. 

Заявления за участие в състезанието могат да се подават до 24.06.2020 година в училището координатор.

Заявленията са качени и на сайта на ПМГ „Христо Смирненски“ град Перник, http://pmg-pernik.com.

Пожелаваме успех на участниците в състезанието!

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio