Зарежда 0 / 100%

Всички ученици, за които са подадени документи за участие в класиране са приети в първи клас за учебната 2020 – 2021г.

Записването на приетите ученици ще започне 08.06.20 г. с прилагане на Удостоверение за завършено предучилищно образование /оригинал/.

Приемът на документи ще продължи до попълване на утвърдения план-прием.

На 03.09.20г. ще бъдат изнесени списъците с разпределението на учениците по паралеки.

На 03.09.20г. от 18.00ч. ще се проведе първата родителска среща. За попълването на училищната документация, съгласно Наредба №8 за информацията и документите за системата на училищното образование, трябва да носите удостоверение за раждане на детето.

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio