Зарежда 0 / 100%

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със Заповед № РД- 01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването, Ви информирам, че от 12.04.2021 година се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и за учениците от седми клас.
Учениците от пети и шести клас продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание на учебните часове.

Директор: Ем. Плякова

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio