Зарежда 0 / 100%

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че всички деца, за които е подадено заявление за участие в класиране за прием в първи клас за учебната 2021/2022г.са приети.

Записването на приетите ученици се извършва всеки делничен ден от 08.30ч. до 17.30ч. в училищната библиотека със следните документи:

  • Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование

  • Свидетелство за раждане на детето/ само за сверяване на данните/

Списъците с разпределените по паралелки първокласници ще бъдат обявени на интернет страницата и на училищното информационно табло на 04.09.2021г. по вх. номер на подаденото заявление.

На 07.09.2021г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща по паралелки.

Приемът на заявления за попълване на незаетите места продължава.

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio