Зарежда 0 / 100%

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО на 5 и 6 годишни деца за предучилищна подготвителна група за учебната 2021/2022 година
Адаптационният период при нас става плавно и е съобразен с индивидуалността на детето. За да избегнем стреса сред децата, провеждаме учебните занятия в една смяна, в уютна и съобразена със съвременните изисквания училищна среда.

ХІ ОУ „Елин Пелин” предлага:


• Педагози с богат професионален опит;
• Педагогически съветник, психолог, логопед и ресурсни учители;
• Развиване на възприятие, внимание, мислене, фина моторика /движение/ на пръстите. Развиване на звуково възприемане. Музикално – динамични, комуникативни игри. Рисуване, лепене. Игри с вода и дребни предмети.
• Допълнителни дейности, занимания по модерни и народни танци, английски език, приложни и изобразителни изкуства ;
• Безплатни закуски по проекти на министерството
• Медицински и стоматологичен кабинет;
• Денонощна училищна охрана;


Подаване на документи: в училище и онлайн в срок до 14.09.2021
1. Заявление по образец
2. Копие от акта за раждане

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio