Зарежда 0 / 100%

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-69/26.04.2021 г./ през учебната 2021/2022 г. за петнадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания. Ето ги имената на участниците от нашето училище:

1 клас
Деница Богданова
Иван Рангелов
Катерина Весева
Кевин Филипов
Красимир Иванов
Сияна Кръстева

2 клас
Борислав Будинов
Борислава Симеонова
Елина Чопакова

3 клас
Дарис Симеонов
Карина Добринова
Ния Иванова
Съни Симеонова

4 клас
Мартин Иванов
Рая Райкова

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio