Зарежда 0 / 100%

Уважаеми родители,

Във връзка с подаване на документи за участие в прием на ученици в VIII клас по Наредба №10/01.09.2016 година, Ви информирам, че от 05 – 07 юли включително, в XI ОУ „Елин Пелин“ ще работи комисия за подаване на заявленията за първи етап на класиране на учениците.

Желаещите да подадат заявленията си в училището, могат да го направят в посочия период от 08.00 до 17.00 часа.

Заявленията се попълват задължително в присъствието на родител/настойник. За кандидатстване в профилирани гимназии е необходимо да носите медицинско удостоверение от личния лекар на ученика.

Желая успех на всички седмокласници!

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio