Зарежда 0 / 100%

ИНФОРМАЦИЯ

за вътрешноинституционално обучение на служителите в XI ОУ „Елин Пелин”

Тема на обучението: Работа в екип
Място на провеждане : гр. Кюстендил
Период на провеждане: 08.07.2022г.
Начален час: на 08.07.22г. от 10.00ч. до 14.00ч.
Обучители: Екип за подкрепа на личностно развитие към XI ОУ „Елин Пелин”
Заявили желание за участие: 58 служители

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio