Зарежда 0 / 100%

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИДРУГИ

Инструкция ученици 2020-2021

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията 2020-2021

Наръчник за родители 2020-2021

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО УЧИЛИЩЕТО ПРЕДОСТАВЯ

Адрес:

град Перник 2304
улица Минск №1


Електронна поща:

elpelin@abv.bg
Телефони:

076 670310
директор

076 670320
заместник-директори

076 670340
канцелария

Длъжностно лице по защита на данните:
Велин Венков Койчев
0886395290
kojchev@gmail.com
WEB Design and Development
ArtDesign Creative Studio